Chúng tôi theo đuổi giấc mơ trở thành một công ty công nghệ hàng đầu trong ngành bán lẻ
Hội thảo Ứng dụng công nghệ để nâng cao dịch vụ khách hàng

Đội ngũ

Nguyễn Quang Hoàng

CEO & Founder

Nguyễn Thúy Quỳnh

Marketing