Chúng tôi theo đuổi giấc mơ trở thành một công ty công nghệ hàng đầu trong ngành bán lẻ

Đội ngũ

Nguyễn Quang Hoàng

CEO & Founder

Nguyễn Thúy Quỳnh

Marketing